Warning: include(/home/miron/domains/kobud.net/public_html/class/cache/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/miron/domains/kobud.net/public_html/index.php on line 11

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/miron/domains/kobud.net/public_html/class/cache/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib/php') in /home/miron/domains/kobud.net/public_html/index.php on line 11
 Projektowanie » Sprzedaż akcydensów budowlanych » KOBUD Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, kompleksowa obsługa budownictwa, biuro projektowe Mirosław Kopiński Złotoryja

Oferta

Sprzedaż akcydensów budowlanych

          Firma KOBUD posiada w sprzedaży budowlane tablice informacyjne, budowlane tablice ostrzegawcze, dzienniki budowy oraz szereg innych aksydentów budowlanych.


          Produkty te są zgodne z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, które określa specyfikę produkcji i zastosowania budowlanej tablicy informacyjnej, budowlanej tablicy ostrzegawczej, dziennika budowy oraz taśmy ostrzegawczej.


Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszych produktów.


Dla Inwestorów:

 • Dzienniki budowy;
 • Protokoły w bloczkach dostępne w kilku wzorach;
 • Tablice ostrzegawcze TO;


Dla Kierowników budów :

 •  Tablice informacyjne na budowę TB
 •  Pisak do wypełniania tablicy;
 •  Plan BIOZ;
 •  Tablica BIOZ;
 •  Książka ewidencji szkoleń i kontroli BHP;
 •  Księga obmiaru robót KOR;
 •  Protokoły w bloczkach dostępne w kilku wzorach;
 •  Prawo budowlane PB;


Dla właścicieli i zarządców:

 •  Książka obiektu budowlanego KOB;
 •  Poradnik KOB;
 •  Książka kontroli kominiarskiej KKK;
 •  Protokoły w bloczkach dostępne w kilku wzorach;


Dla zakładów kominiarskich:

 •  Książka usług kominiarskich KUK;


Dla nadzorów budowlanych:

 •  Rejestry i ewidencje;
 •  Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych;


Dla administracji architektoniczno – budowlanej:

 •  Rejestry i ewidencje;


Dla zarządców dróg i mostów:

 •  Książki i wykazy.